Rådgivning


Det er lett å be om råd hvis man vet hva skal spørre om

og hvem man skal henvende seg til.

Mennesker påvirkes av ulike forhold og faktorer gjennom livet. Det være seg arv, genetikk, miljø, kunnskap som tilføres systematisk, lærdom fra praktiske erfaringer og påvirkning fra omgivelser, familie og venner.  Miljøet en er i akkurat nå og dagsform, spiller inn både fysisk og psykisk. Dette gjør mennesket sammensatt og mangfoldig, enkelt og komplisert.

Vi arbeider med tankemessige prosesser hos det enkelte mennesket, individuelt eller i organisasjoner. Dette med forankring i Positiv Psykologi.

Vårt fokus er på mennesket;  ytelser, tydelighet, selvtillit, målsetting, mestring, forventning.

Vår rådgiving innledes med en avklarende samtale om de problemstilling/er // Utfordring/er……. motivasjon og forventninger som du/dere har, for å etabler oversikt over grunnlaget for prosessen. Den første samtalen er en uforpliktende avklaring av forhold og faktorer.  Når dette er gjennomført avtales et punkt for neste kontakt – hvis det er ønskelig eller dialogen avsluttes der og da.

Før neste kontakt utarbeider vi en plan for videre arbeid som du/dere mottar til gjennomgang, og aksept for det arbeidet som skal gjøres videre.

Ved inngåelse av avtale om rådgiving etableres en kontrakt for dette med plan for fremdrift, forventninger, motivasjon og mål.

Ved arbeid i organisasjoner, gjennomføres det individuelle og gruppesessjoner etter det/de behov som er fremkommet og den plan som er forankret.

Dersom du er leder og har behov for inspirerende påfyll kan vi i tillegg til coaching anbefale våre lederutviklingskurs.