Synnøve Hammer

Telefon: 481 35 155 / E-post: synnove@tankearbeid.no

Fokusområder: Lederutvikling, prosessfasilitering, teamcoaching, personlig coaching

Utdanning: Pedagogikk, endringsledelse, kriseberedskap, coachutdanninger

Arbeidserfaring: Undervisning, foredrag, personalledelse, strategisk ledelse og
lederutvikling

Kjernekompetanse: Bidra til å utvikle team og ledere gjennom bevisstgjøring, refleksjon
og trening. Personlig coaching.

Synnøve er opprinnelig utdannet adjunkt og har 10 års erfaring fra arbeid med barn og unge. I tillegg til å ha jobbet som lærer i Norge har hun jobbet i henholdvis Liberia og Zambia. Hun har videreutdanning innen personal-, prosjekt- og endringsledelse, er sertifisert Lifecoach og Teamcoach gjennom International Coaching Community (ICC).

Synnøve har 15 års ledererfaring fra offentlig virksomhet og er en tydelig leder med fokus på relasjoner, medarbeiderutvikling og gjensidig tillit. Både som lærer og leder har hun fått muligheten til å motivere, veilede og inspirere andre mennesker, erfaringer som gir en god og solid basis i jobben som coach og foredragsholder.

Synnøve er en engasjerende og inspirerende foredragsholder. Gjennom morsomme og rørende historier fra egne opplevelser fra et levd liv i Norge, Liberia og Zambia gir hun deg en god latter men også tankevekkende refleksjoner.

Ledere i både offentlige og private virksomheter har vært gjennom en prosess for å utvikle egen lederstil tilpasset vårt demokratiske samfunn. Synnøve coacher mennesker i alle aldre. Som Coach er Synnøve lyttende og tilstedeværende. Hun er ikke redd for å utfordre deg på dine følelser, tanker og holdninger til deg selv og bidrar til økt fokus på dine egne ressurser og muligheter. Med entusiasme og energi tar hun deg gjennom en prosess som fokuserer på hvilken fremtid du virkelig ønsker for deg selv, hvilke mål du ønsker å oppnå og hvilke verdier som er viktig for deg nå og i fremtiden.

Aktuelle tjenester

Har arbeidet med alle relevante problemstillinger ift medarbeider- og lederutvikling. Kan tilby tjenester/ kursopplegg innen:

  • Teamutvikling og arbeidsmiljøutvikling
  • Foredrag
  • Lederutvikling, individuelt og i lederteam
  • Konflikthåndtering
  • Personlig coaching