Rolf Erik Fiskvik

Telefon: 930 32 501 / E-post: rolf.erik@tankearbeid.no

Fokusområde: Lederutvikling og lederstøtte, strategiutvikling, konfliktløsning

Utdanning: NTNU; språk, sosiologi, historie, pedagogikk, arbeidsrett, strategi og organisasjonsutvikling, ledelse og kommunikasjon

Arbeidserfaring: Mangfoldig erfaring fra offentlig og privat sektor;  personalledelse, strategisk ledelse og organisasjonsutviklin

Kjernekompetanse: Strategiarbeid, lederutvilkling, opplæring

Rolf Erik er utdannet fra NTNU med samfunnsfag, språk, pedagogikk. Studerte arbeidsrett ved Universitetet i Oslo.

Rolf Erik er en erfaren leder og rådgiver. Han har arbeidet med organisasjons- og lederutvikling i Trondheim kommune i rådmannens fagstab. Var Distriktssjef for Avdeling oppvekst i Nardo distrikt i 3år.Var konsulent i Ergo Group, dagens Evry, for flere ulike kunder
fra offentlig og privat sektor.

Siden 2009 til 2019 har han hatt jobb som Organisasjonsutviklingssjef i SINTEF med ansvar for all internopplæring i SINTEFskolen. Dette innebar en stor portefølje med program for ledere, forskere, stabspersonell,forretningsutviklere sammen med BI. En sentral del av arbeidsoppgavene Rolf Erik utførte i SINTEF var å arbeide med strategiutvikling og lederutvikling knyttet til deres praktiske lederoppgaver både individuelt og i lederteam.

Rolf Erik mener at god og nærværende ledelse er avgjørende for å lykkes med å skape gode resultater. Han er en dyktig rådgiver og balanserer godt mellom motivasjon, støtte og utfordring!

Aktuelle tjenester

Har arbeidet med alle relevante problemstillinger ift strategi og lederutvikling. Kan til by tjenester/ kursopplegg innen:

  • Strategiutvikling, ledelse av strategiprosesser, offentlig og privat sektor
  • Lederutvikling, individuelt og i lederteam
  • Utviklingsløp – kurs for linje- og prosjektledere