Martha Torvik

Telefon: 916 72 451 / E-post: martha@tankearbeid.no

Fokusområder: Lagbygging, ledelse og idrettsglede

Utdanning: Strategi og organisasjonsutvikling, ledelse og kommunikasjon

Arbeidserfaring: Personalledelse, strategisk ledelse og organisasjonsutvikling i offentlig sektor

Kjernekompetanse: Bidra til å utvikle team og ledere gjennom bevisstgjøring, refleksjon og trening.

Martha har sin utdannelse fra Norges Handelshøyskole i Bergen og Høgskolen i Lillehammer. Fordypning innen organisasjon og ledelse, internasjonalisering, markedsføring og kommunikasjon.

Martha har lang erfaring med ledelse og lagbygging. Hun har vært organisasjonsdirektør ved Høgskolen i Sør-Trøndelag i fire år, og arbeidet med lederutvikling, endringsprosesser og ledelse i blant annet Trondheim Kommune og Direktoratet for Arbeidstilsynet. En sentral del av ansvarsområdene til Martha har vært å utvikle og gjennomføre lederutviklingsprogram, utforme personalpolitikk, etablere gode systemer for integrering og rekruttering. Systematisk forebyggende HMS -arbeid er også et av hovedområdene, samt ansvar for organisasjonens tilitsvalgtapparat. I løpet av sin tid som leder har Martha hatt ansvar for store endringsprosesser innen organisasjonsutvikling og IKT.
Martha har i lang tid vært engasjert i idrett gjennom ulike styreverv og som lagleder for aldersbestemte og seniorlag i håndball.

Martha har et brennende ønske om å være med å bidra til at mennesker finner tak i det beste i seg selv, utvikler sin kompetanse og bidrar til å skape resultater sammen.

Aktuelle tjenester

Har arbeidet med alle relevante problemstillinger ift strategi og lederutvikling
Kan til by tjenester/ kursopplegg innen:

  • Teamutvikling og arbeidsmiljøutvikling
  • Trenerkurs og lagbygging i idrett
  • Lederutvikling, individuelt og i lederteam
  • Konflikthåndtering