Katharina Kolby

Telefon: 928 25 636 / E-post: katharina@tankearbeid.no

Fokusområde: Individuell coaching av barn, unge og voksne.

Utdanning: Pedagogikk, barn og unges psykiske helse, kognitiv terapi, coachutdanninger.

Arbeidserfaring: Undervisning og coaching.

Kjernekompetanse: Bidra til at klienter akseptere seg selv som de er, med både sine positive og negative egenskaper.

Katharina har pedagogisk utdanning og har jobbet med barn, unge og voksne i over 25 år. Hun har dessuten flere coachutdanninger og videreutdanning i kognitiv terapi og psykisk helse.

Hun startet sitt arbeid som coach i 2008 og har klienter i ulike livsfaser – både på det personlige og det profesjonelle plan. I et coachingforløp legger hun vekt på å skape en tryggog god atmosfære preget av humor og varme. Som coach er hun nærværende, rolig, lyttende og ærlig. Hun gjør sitt beste for å støtte sine klienter i å få kontakt med visjonen sin, og i å nå de målene de setter seg. I bunnen ligger hennes dype tillit til at vi alle er eksperter på oss selv, og hun stiller de spørsmålene som skal til for at du som klient selv skal finne de svarene du søker.

Fordypning i skyggen og skyggearbeid er spesielt viktig for Katharina, og hun er utdannet av skyggeeksperter som Debbie Ford og Pernille Melsted. Skyggen er de sidene av oss selv vi undertrykker, fornekter, tar avstand fra og skammer oss over. Den er de sidene av oss selv vi
ikke vil vise verden og som vi heller ikke har lyst til å se i oss selv. Skyggearbeid er transformerende og bidrar til at vi aksepterer oss selv som vi er, med både våre positive og negative egenskaper.

Katharina har selv erfart at store og viktige kan skje når man lærer å akseptere og anerkjenne seg selv som den man er. Hennes egne erfaringer gjør at hun med autentisitet og trygghet kan coache andre til å gjenfinne sin visjon, sine styrker og sine talenter – selv om de
selv mister motet og troen.

Aktuelle tjenester:

Har arbeidet med alle relevante problemstillinger i forhold til personlig coaching
Kan til by tjenester innen:

  • Individuell coaching av barn
  • Individuell coaching av ungdommer
  • Individuell coaching av voksne.