Geir Hammer

Telefon: 916 60 433 / E-post: geir@tankearbeid.no

Fokusområder: Lederutvikling, stressmestring, coaching, organisasjonsutvikling

Utdanning: Operativ ledelse, siviløkonom, logistikk, organisasjonspsykologi,psykotraumatologi RITS, positiv psykologi

Arbeidserfaring: Mangfoldig erfaring fra offentlig og privat sektor;  personalledelse, strategisk ledelse og organisasjonsutvikling

Kjernekompetanse: Bidra til utvikling og mestring individuelt og i organisasjon

Geir Hammer er Siviløkonom, med fordypning i organisasjon og ledelse. Han har tilleggsutdannelse i Psykisk stress- og krisebearbeidelse (Psykotraumatologi RITS®) fra SOSCON – Institutt for krisehåndtering. Coaching – Høyskolen i Buskerud. Organisasjonspsykologi UIB og Positiv psykologi fra At Work skolen. Geir er medlem i IPPA. International Positive Psychology Association

Over 30 år som leder i operative og administrative virksomheter har satt preg på hvordan han møter arbeidsdagen og fritiden med de krav og forventninger som rettes fra alle kanter. Geir har siden 1987 arbeidet med kollegastøtte, stress og krisemestring for innsatspersonell
og personer utsatt for plutselige uforutsette hendelser. Organisasjonsutvikling, – endringer og prestasjon som individ, alene og gruppe har vært, og er daglige og prosjektbaserte arbeidsoppgaver for Geir der mennesket er en positiv og utviklende ressurs.

År i arbeidslivet, i private og offentlige virksomheter har gitt Geir mange erfaringer, noen sviende nederlag, – noen solide seire og mange møter med seg selv, nye mennesker og situasjoner. Det har gitt læring, kunnskaper og nye ferdigheter i det å være en ressurs for andre, og seg selv.

Motivasjon til å ta kontroll over seg selv og egne ressurser, disponere de slik at man får det bedre og yter optimalt er sentrale faktorer i Geirs arbeid.

Aktuelle tjenester

Har arbeidet med alle relevante problemstillinger ift strategi og lederutvikling
Kan tilby tjenester/ kursopplegg innen:

  • Mestring av stress og kriser, uforutsette hendelser og livsutfordringer
  • Strategiutvikling, ledelse av strategiprosesser, offentlig og privat sektor
  • Lederutvikling, individuelt og i organisasjoner