Lederutviklingskurs


Autorisasjonskurs i Relasjonsledelse våren 2020

I samarbeid med Relasjonsledelse arrangerer Tankearbeid AS jevnlige lederutviklingskurs i Relasjonsledelse.

Kurset er modul 1 i Relasjonsakademiet som til sammen har 7 moduler knyttet til Jan Spurkelands teorier og forfatterskap. Modul 1 gir grundig innsikt i teorien om relasjonsledelse og tilhørende metodikk og verktøy. Med bare 12 deltakere gir kurset godt rom for erfaringsdeling og refleksjon over egen praksis. Dette er et lederutviklingskurs som virkelig kan gi deg en «kick-start» på veien mot å bli en mer bevisst og inspirerende leder!

Relasjonsledelse er en norskutviklet lederteori basert på vår demokratiske arbeidslivsmodell og den norske kulturens høye grad av tillit, inkludering og medbestemmelse. Kurset gir innføring i teorien, refleksjon rundt egen praksis og trening innen viktige ferdigheter i relasjonsledelse.

Kurset går over 3 dager (2+1)  og er primært lagt opp for ledere med personalansvar, men det er også svært relevant for lærere, prosjektledere, trenere, veiledere og andre som jobber med utvikling av mennesker og samhandling.

Kursoversikt våren 2020

Dato:Sted:Kursholdere:
29.01-30.01GardermoenJan Spurkeland
Martha Torvik
01.04-02.04Midt NorgeJan Spurkeland
Martha Torvik
29.04-30.04SteinkjerJan Spurkeland
Synnøve Hammer
25.05-26.05Midt NorgeJan Spurkeland
Martha Torvik

Pris

Kursavgiften er på kr. 9 000,- og omfatter alle tre kursdagene inkludert lærebok og individuell veiledning under kursperioden etter ønske / behov. Dagpakker inkludert lunsj kommer i tillegg. Deltakerne faktureres etter dag 2 i kurset. Eventuell overnatting og middag besørges av deltagerne selv.

Autorisasjon

Avslutningsvis tildeles alle et Autorisasjonsbevis i Relasjonsledelse. Kurset kvalifiserer til å gå videre på de øvrige modulene innenfor Relasjonsakademiet. For mer informasjon, se Relasjonsakademiet

Praktisk informasjon

Påmelding skjer via skjemaet under eller på telefon 481 35 155. Det er plass til maks 12 deltakere per kurs og plasstildeling skjer etter førstemann til mølla.
Det er bindene påmelding til kursene og ved avmelding senere enn 4 uker før kursstart belastes kursdeltagerne for full kursavgift.

Velkommen på kurs!

Vennlig hilsen

Jan Spurkeland (www.relasjonsledelse.no)
Martha Torvik  (www.tankearbeid.no)
Synnøve Hammer (www.tankearbeid.no)

Matallergi

JaNei

-----------------