Lederutviklingskurs


Autorisasjonskurs i Relasjonsledelse 

I samarbeid med Relasjonsledelse arrangerer Tankearbeid AS jevnlige lederutviklingskurs i Relasjonsledelse.

Relasjonsledelse er en norskutviklet lederteori basert på vår demokratiske arbeidslivsmodell og den norske kulturens høye grad av tillit, inkludering og medbestemmelse. Kurset gir grundig innsikt i teorien om relasjonsledelse og tilhørende metodikk og verktøy.

Kurset er modul 1 i Relasjonsakademiet som til sammen har 7 moduler knyttet til Jan Spurkelands teorier og forfatterskap. Med så få deltagere gir kurset godt rom for erfaringsdeling, refleksjon og trening i viktige ferdigheter innen relasjonsledelse. Dette er et lederutviklingskurs som virkelig kan gi deg en «kick-start» på veien mot å bli en mer bevisst og inspirerende leder!

Kurset går over 3 dager (2+1)  og er primært lagt opp for ledere med personalansvar, men det er også svært relevant for lærere, prosjektledere, trenere, veiledere og andre som jobber med utvikling av mennesker og samhandling.

Kursoversikt høsten 2020

Dato:Sted:Kursholdere:
22.10 - 23.10Møtelokaler i 3.etg.
Sirkus shopping
Trondheim
Jan Spurkeland
Synnøve Hammer
09.12 - 10.12Møtelokaler i 3.etg.
Sirkus shopping
Trondheim
Jan Spurkeland
Synnøve Hammer

Praktisk informasjon:

Pris

Kursavgiften er på kr. 9 000,- og omfatter alle tre kursdagene inkludert lærebok og individuell veiledning under kursperioden etter ønske / behov. Dagpakker inkludert lunsj kommer i tillegg. Deltakerne faktureres etter dag 2 i kurset. Eventuell overnatting og middag besørges av deltagerne selv.

Autorisasjon

Ved gjennomført og bestått kurs tildeles deltagerne et Autorisasjonsbevis i Relasjonsledelse. Kurset kvalifiserer til å gå videre på de øvrige modulene innenfor Relasjonsakademiet. For mer informasjon, se Relasjonsakademiet

Påmelding

Påmelding skjer via skjemaet under eller på telefon 481 35 155. Det er plass til maks 12 deltakere per kurs og plasstildeling skjer etter førstemann til mølla.
Det er bindene påmelding til kursene og ved avmelding senere enn 2 uker før kursstart belastes kursdeltagerne for full kursavgift.

Velkommen på kurs!

Vennlig hilsen

Jan Spurkeland (www.relasjonsledelse.no)
Synnøve Hammer (www.tankearbeid.no)

Matallergi

JaNei

-----------------