Lederutvikling


Første skritt i retning av å bli en bedre leder, er å være åpen for tilbakemeldinger. Uten å kjenne egne styrker og svakheter, er det vanskelig å vite hva du trenger å bli bedre på. Og…..ikke minst hva du allerede gjør bra.

Verktøy for 360 graders evaluering

Verktøyet for 360 graders lederevaluering baserer seg på grunnprinsippene i Relasjonskompetanse ( Jan Spurkeland) . Kartleggingen gir et bilde av lederens totale kompetanse innenfor 14 dimensjoner. Formålet med kartleggingen er å gi lederen et innblikk i andres oppfatning av ferdigheter og adferd knyttet til lederens utøvelse av lederrollen. Koblet sammen med leders egen oppfatning skal dette være et hjelpemiddel for leder i å styrke sin totale kompetanse innen ledelse.

Lederens personlige utviklingsplan

Etter kartleggingen gjennomføres en prosess hvor leder sammen med veileder utarbeider en personlig utviklingsplan. Deretter følges leder opp med jevnlige samtaler. Etter endt prosess kan det om ønskelig gjennomføres en ny kartlegging for å evaluere utvikling og resultat.

Vi tilbyr skreddersydde løsninger for ledere og ledergrupper!

Ta kontakt med våre partnere Synnøve Hammer eller Martha Torvik for et tilbud for din bedrift!

De 14 evalueringsdimensjonene