Foredrag


Lær deg å si nei

Mange av oss opplever et stort tidspress. I «rommet» mellom arbeid og privatliv oppleves det som om det hele tiden er noe man skal forholde seg til, forstå eller gjøre. Fra vi våkner til vi sovner blir vi bombardert med så mange inntrykk at det for mange av oss rett og slett blir for mye. Dette foredraget handler om hvordan det å lære seg og si nei kan hjelpe deg til å ta kontroll. Tiden er din. Du vil lære mer om hvordan du kan observere egne tanker og følelser og på den måten bidra til at de ikke styrer adferden din. Å kunne bruke tankene på en klok måte uten at de bruker deg.

Relasjonell adferd i arbeidslivet

Godt arbeidsmiljø er alles ansvar og til alle beste. Men hvordan skaper vi et godt arbeidsmiljø i praksis? Vår relasjonelle adferd er vårt viktigste verktøy i byggingen av gode arbeidsmiljø.

Dette foredraget vil gi deg innblikk i hva relasjonell adferd er og hvordan du selv virker på andre. Gjennom fortelling, eksempler og små refleksjonsoppgaver blir du påmint hvor stor betydning vår væremåte og kommunikasjon påvirker oss selv og omgivelsene.

Kunsten å observere det sympatiske mennesket

De fleste av oss har personer rundt oss vi rett og slett ikke liker. Det kan være en nabo, en person i fotballgruppas foreldregruppe, en kollega på jobb….. Dette foredraget gir deg en tankevekkende og morsom vinkling i forhold til hvordan vi kan bli flinkere til å fokusere på det positive i menneskene vi omgir oss med.

Motivasjon i ned- og oppturer

De færreste av oss rir på en bølge av livsglede gjennom livet. I takt med utfordringer, nederlag og livskriser varierer pågangsmot og motivasjon både i privatlivet og på jobb. I dette foredraget fokuserer vi på hvordan hjernen vår fungerer i livets ulike livsfaser og hvordan vi kan benytte denne kunnskapen til å styre tankene våre slik at vi står rakrygget gjennom ned- og oppturer.

Hvordan komme nærmere livet du drømmer om?

Vi har alle de ressursene som skal til for å leve det livet vi ønsker. Hvordan minske avstanden mellom der du er og der du ønsker å være? Dette foredraget gir deg noen enkle tips og råd for hvordan du kan frigjøre ditt eget potensiale og gradvis ta stegene mot livet du drømmer om.