Coaching


Fra nåværende tilstand til ønsket mål

Coaching er en prosess som handler om å frigjøre og utvikle menneskets potensiale. Vi fokuserer på å bringe deg fra nåværende tilstand til et ønsket mål. Til det livet du egentlig vil leve, enten det er i jobb eller på det private plan. Vi tar utgangspunkt i at du allerede har svaret inni deg. Men det er gjennom coachingens kraftfulle spørsmål og teknikker, at du finner svaret selv.

Bli bevisst egne vaner

Vi vet at raske løsninger sjelden finnes og at endring tar tid. Å bli bevisst egne vaner og mønstre gir åpning for nye muligheter. Ved bevisstgjøring og selvinnsikt hjelper vi deg til å finne gode løsninger på utfordringene dine. Coaching er hjelp til selvhjelp.

Hvor omfattende er en coachingprosess?

Dette varierer fra kunde til kunde alt etter hvilke utfordringer du har. Vi starter vanligvis med en gratis prøvetime på 30 minutter slik at du sammen med coachen kan finne ut om dette er et tilbud som kan passe for deg. Hvor ofte du møter coachen din, dersom du inngår en avtale, avgjør du sammen med din coach. Dette gjøres i forhold til hvilke utfordringer du har, hvor stor innsats du er villig til å legge i prosessen selv og hvor raskt du ønsker å oppnå utvikling.

Dette kan du oppnå gjennom en coachingprosess hos oss:

  • Raskere personlig utvikling.
  • Få mer ut av ditt potensiale.
  • Oppnå mål som er i tråd med dine verdier.
  • Større bevissthet rundt egne tankemønstre og hindringer du setter for deg selv.
  • Bedre kommunikasjon med menneskene rundt deg.
  • Sterkere relasjonelt lederskap.
  • Styrke ditt relasjonelle mot.
  • Bli flinkere til å sette grenser for deg selv.
  • Bedre selvbilde ved å bli mer bevisst på egne kvaliteter og ressurser.

En coachingtime varer i ca 60 minutter og kan foregå på vårt kontor i Falkenborgvegen 9 (3.etg. Sirkus shopping, Trondheim), på Skype eller på telefon.

Dersom du er leder og har behov for inspirerende påfyll kan vi i tillegg til coaching anbefale våre lederutviklingskurs.

Vi har gått “utviklingsveien” sammen med våre kunder og gleder oss over den enkeltes reise mot resultater, mål og oppnåelse av drømmer!

Visjon